dissabte, 3 de novembre de 2012

Activitat Tema 3

Les Caceres del Tresor

Una Cacera del tresor és un tipus d'activitat didàctica molt senzilla que utilitzen els docents que integren Internet en el currículum. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es pot extreure i esbrinar les respostes. Algunes poden incloure una "Gran pregunta" al final, que requereix que els alumnes integrin els coneixements adquirits durant el procés. 

A nivell personal, crec que és una bona eina per dur a terme amb infants de primària, ja que els de segon cicle d'infantil, encara els manquen destreses per poder realitzar correctament les activitats.

divendres, 2 de novembre de 2012

Activitat Tema 3

Com ens poden ajudar les TIC en la Comunicació ESCOLA- FAMÍLIA?

Personalment crec que les TIC poden ser un bon recurs per establir una relació família- escola, tot i que hi ha que puntualitzar que és un recurs més d'entre d'altres.

Les TIC permeten a l'escola i a les mestres, mostrar tota la feina que fan, donar transperència.
Als pares se'ls permet endinzar-se dins l'aula, cosa que fins fa no res era una barrera que no es podia travesar. Els pares poden entendre millor perquè fan les activitats ja que les mestres penjen una petita explicació del que fan i perquè ho fan.

Tot això permet establir un víncle de comunicació entre la mateixa família, ja que dóna la possibilitats als infants de recordar el que van fer a la classe i d'explicar-hi als seus pares amb el suport d'imatges que hi ha penjades al bloc o pàgina web. Al mateix temps, les mateixes famílies estan informades de la formació dels seus fills, poden comentar les seves opinions al restacte mitjançant les TIC o bé de manera presencial amb l'educadora a mode de conversa o be entrevista.

Fins ara he estat comentant perquè jo crec que poden ser útils i poden ajudar les TIC en la comunicació família- escola, però ara bé, les TIC també tenen les seves coses negatives:
- Es pot donar el cas que hi hagi famílies que no disposin d'ordinador o internet a casa.
- Poden ser analfabets digitals.
- Requereix bastant de temps de dedicació per part de la mestra (cosa que hi ha personal que no admet ja que supera les hores de treball)
- Hi ha professors que no s'entenen gaire amb les TIC, per tant el tema de gestionar un bloc de classe els hi va un poc gran.
...i segurament moltes altres coses més!!

Tot i això jo crec que a poc a poc i amb bones, les TIC acabaran seguent un bon recurs en la comunicació família- escola.

Activitat Tema 2

Per poder contestar a les preguntes que seguidament es plantejaran, he hagut de fer una ullada a diferents documents de la normativa que son:


ORDEN ECI/3960/2007

 - Decret 71-2008 CAIB

- ANNEX: orientacions metodològiques.

Per saber si la normativa te en compte les TIC en l'educació i poder fer-ne una reflexió.

- És suficient el que diu la normativa?
Fins al dia d'avui no m'havia aturat a pensar detingudament si la normatica podria ser suficient en l'àrea de les TIC.
Doncs, ara que ho he llegit puc dic i opinar que jo crec que si és suficient, ja que es tenen en compte a les àrees del currículum. 

- S'està aplicant a l'escola?
Aquesta pregunta si que hem resulta un poc més difícil de contestar amb certesa, ja que jo només he treballat a primer cicle d'infantil (0-3 anys), i en aquest cicle es prioritzen cobrir les necessitats bàsiques i altres aprenentatges que els ajuden a desenvolupar-se i a ser més autònoms com a persones. Per tant el contingut de les TIC no es treballa gaire.

M'atreviré a dir, per el que he pogut sentir, que alguna cosa treballen i aprenen els infants de segon cicle amb les TIC, i inclós he vist algun ordinador dins l'aula. No sé ben be com ho deuen dur a la pràctica, però crec que un aprenentatge bàsic que s'hauria de tenir present sempre a Educació, és que les TIC per si soles no fan que els infants aprenguin, sinó que hi ha molta feina al darrera per formar uns infants que sàpiguem emprar les TIC de manera raonable i crítica, ja que poden ser una gran font d'informació de la qual no sempre és fiable.


Finalment, us adjunt un document en forma de resum dels 3 documents ementats més amunt.
diumenge, 7 d’octubre de 2012

Activitat 1


El passat dilluns dia 1 d'octubre ja vàrem començar de ple amb els continguts de l'assignatura.


Per començar vam tractar el Tema 1: Societat de la informació i Educació.

Per treballar un poc més aquest tema, hem llegit l'article de Manuel Area Moreira que ens explica i ens reflexiona sobre com ens afecten les noves tecnologies dins la societat i educació.


Aquí teniu la meva col·laboració...És un tema bastant interessant ja que nosaltres ens trobem inmersos actualment dins aquest punt una mica conflictiu.
Aquí us deixo l'enllaç de l'article per si us ve de gust llegir-lo:


Cristina Camps